Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prevádzkovateľ stránky

1) Prevádzkovateľom tejto webovej stránky opre.sk je spoločnosť Opre’ Cidery s.r.o., IČO: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, so sídlom Budimír 42, 044 43 Budimír, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 36604/V, emailová adresa: cider(at)opre.sk

2) Používateľom sa rozumie návštevník webovej stránky opre.sk.

Obsah Stránky

3) Táto stránka slúži na prezentáciu spoločnosti a značky opre a jej produktov.

4) Obsah webových stránok opre.sk je tvorený textami, fotografiami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na túto stránku umiestnil prevádzkovateľ.

5) Prevádzkovateľ dáva súhlas použiť fotografie, texty a linky webstránky na ďalšiu propagáciu značky opre a webovej stránky opre.sk.

6) Obsah stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah stránky sa považujú texty, obrázky, alebo fotografie, audio/video nahrávky ako aj webdizajn a ostatné grafické prvky na stránke.

7) Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ a obsah je možné šíriť ďalej na propagáciu spoločnosti a značky opre.

8) Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok opre.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo zneprístupniť určenú časť obsahu.

9) Obsah stránky je prístupný iba pre osoby staršie ako 18 rokov.

Prekliky odkazov

10) Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach opre.sk môže dôjsť k opusteniu webovej stránky a presmerovaniu používateľa na internetové stránky iných spoločností. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 05.09.2019.