Podmínky užívání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Provozovatel stránky

1) Provozovatel této webové stránky opre.sk je společnost Opre 'Cidery sro, IČO: 47975504, DIČ: 2024166210, IČDPH: SK2024166210, se sídlem Budimír 42, 044 43 Budimír, Slovensko, zapísaná v obchodním registru okresního soudu Košice I, oddiel: : 36604 / V, emailová adresa: cider (at) opre.sk

2) Uživatelem se rozumí návštěvník webových stránek opre.sk.

Obsah Stránky

3) Tato stránka slouží k prezentaci společnosti a značky opre a její produkty.

4) Obsah webových stránek opre.sk je vytvořen z textů, fotografií, zvukových nebo audiovizuálních záznamů, které na tuto stránku umístili provozovatel.

5) Provozovatel dává souhlas používat fotografie, texty a linky na další propagaci značek opre a webových stránek opre.sk.

6) Obsah stránky je chráněn autorským zákonem. Za obsah stránky se považují texty, obrázky nebo fotografie, audio / video nahrávky i webdizajn a ostatní grafické prvky na stránce.

7) Majitelem autorských práv je provozovatel a obsah je možné šířit dále pouze pro propagaci společnosti a značky opre.

8) Uživatel si uvědomuje a souhlasí s tím, že obsah webových stránek opre.sk nemusí být dostupný nepřetržitě. Přístupnost obsahu může být omezena zejména v důsledku technické chyby nebo rozhodnutí provozovatele, který si vyhrazuje právo znepřístupnit určenou část obsahu.

9) Obsah stránky je přístupný pouze pro osoby starší 18 let.

Hyperlinky

10) Kliknutím na některé odkazy na webových stránkách opre.sk může dojít k opuštění webových stránek a přesměrování uživatele na internetové stránky jiných společností. Prepojené internetové stránky nejsou provozovateli kontrolovány a provozovatel není odpovědný za obsah žádného takto propojeného internetového portálu ani za škodu, která může vzniknout uživateli v důsledku jeho přesměrování.

Tyto podmínky využívání vstoupí v platnost dnem 01.02.2019.